Finansiering

Finansiera Er IT-lösning med hjälp av Dataplus. Genom oss kan Ni finansiera IT-tjänster, Hårdvara och Mjukvarulicenser till ett förmånligt pris. Med ett ramavtal tecknar ni ett avtal med ett tak för hela årets totalbelopp. En faktura per avtalad period, oavsett antalet beställningar, överskådligt och lätt att budgetera. Ni behåller företagets egna pengar och likviditeten. Använd dem istället till offensiva investeringar som skapar tillväxt och lönsamhet.

Hyra – ett smart val

Allt fler företag väljer att finansiera sin utrustning via hyra. Fördelarna är många.

Budget- och investeringsprocessen förenklas. Företaget slipper tunga engångsutgifter och behåller låneutrymmet i banken.

Varken soliditet eller likviditet belastas. Hela hyran är avdragsgill, vilket gör det möjligt att påverka den ekonomiska situationen i företaget på ett fördelaktigt sätt.

Kontrakt och avtalstid skräddarsys för att möjliggöra införskaffande av den utrustning som verkligen behövs till en kostnad som kassan mår bra av.

Det är också enkelt att, inom ramen för avtalet, förändra eller uppgradera utrustningen, något som säkrar en alltid lika modern och uppdaterad utrustning samt minskar risken för felinvesteringar.

Vad händer när hyresavtalet löper ut? Efter avtalstiden har hyrestagaren följande alternativ:

  • Byta till ny utrustning
  • Förlänga avtalet
  • Lämna tillbaka utrustningen
Leasing – klokt och långsiktigt

Leasing är idag den absolut vanligaste finansieringsformen för IT-, kontors- och annan automatiserad utrustning. Fördelarna är många!

Budget- och investeringsprocessen förenklas. Företaget slipper tunga engångsutgifter och behåller låneutrymmet i banken. Varken soliditet eller likviditet belastas.

Hela leasingkostnaden är avdragsgill, vilket gör det möjligt att påverka den ekonomiska situationen i företaget på ett fördelaktigt sätt.

Kontrakt och avtalstid skräddarsys för att möjliggöra införskaffande av den utrustning som verkligen behövs till en kostnad som kassan mår bra av.

Det är också enkelt att, inom ramen för avtalet, förändra eller uppgradera utrustningen, något som säkrar en alltid lika modern och uppdaterad utrustning samt minskar risken för felinvesteringar.

Vad händer när hyresavtalet löper ut? Efter avtalstiden har leasetagaren rätt att välja enligt följande alternativ:

  • Byta till ny utrustning
  • Förlänga avtalet eller anvisa sig själv som köpare
  • Anvisa en köpare till ett förutbestämt restvärde
  • Lämna tillbaka utrustningen

I de fall leasetagaren själv inte utser en köpare tar Dataplus System AB, tillsammans med Siemens Financial Services, hand om utrustningen.

Den juridiska äganderätten ligger hos finansiären. Hyres-leasingtagaren åtar sig att försäkra utrustningen under nyttjandet. Dataplus System AB erbjuder genom Siemens Financial Services AB alla kunder en trygg försäkringslösning under hela kontraktstiden, speciellt anpassad för just hyra och leasing. Om kunden kan redovisa att det redan finns försäkringsskydd som täcker den hyrda/leasade utrustningen kan det också beaktas som ett fullgott försäkringsalternativ.

Vill du veta mer?
Tack för ditt meddelande. Det har skickats.
Ett fel uppstod vid försök att skicka meddelandet. Försök igen senare.