Integritetspolicy
Allmänt

Dataplus System AB (”Dataplus”) vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med den svenska personuppgiftslagstiftningen.

För vissa av Dataplus tjänster kan det finnas särskilda villkor för vår behandling av personuppgifter. Dessa villkor informeras du om i samband med att du använder de tjänsterna.

Innan vi går in på detaljer skulle vi vilja belysa tre viktiga punkter som detta dokument handlar om. Punkterna är viktiga för oss eftersom vi vet att de är viktiga för dig:

 1. Vi vill tydliggöra ansvaret för att skydda dina rättigheter och din integritet.
 2. Vi förklarar hur vi använder de personuppgifter du delar med oss, för att vi ska kunna erbjuda dig Dataplus tjänster och ge dig bästa möjliga upplevelse av dem, hemsidan och när du är i kontakt med oss.
 3. Dokumentet ska ge dig förståelse för vilka uppgifter vi samlar in och vad vi gör – respektive inte gör – med dem.

Denna integritetspolicy gäller för både konsumenter och företagskunder som använder Dataplus webbplatser i syfte att köpa Dataplus produkter och tjänster.

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Dataplus har därför vidtagit de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, användning, förändring och radering.

Personuppgiftsansvarig

Dataplus System AB, org.nr 556515-5826, 448 50, Tollered, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter på hemsidan och i våra tjänster. Information om hur du kontaktar oss finns längst ner i detta dokument.

Dataplus är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du delar med oss när:

 • du beställer någon av våra produkter eller tjänster och blir kund
 • du får inloggningsuppgifter och blir användare av våra tjänster
 • du ingår avtal med Dataplus och blir affärspartner
 • du registreras som kontaktperson hos Dataplus för din organisation
 • du anmäler dig till någon av våra nyhetsbrev
 • du har en fråga och/eller kontaktar oss
 • du besöker vår hemsida och accepterar cookies
När samlar vi personuppgifter?

Dataplus samlar in personuppgifter om dig när du besöker och använder Dataplus hemsida, skapar ett konto (åt dig själv eller företaget), gör en beställning, kontaktar kundservice, eller reklamerar en vara.
Dataplus kan även få information från Dataplus samarbetspartners eller koncernbolag i den mån det är relevant för att administrera köp av produkter eller tjänster som du beställt eller är intresserad av.
Dataplus kan även komma att få information om dig från annonsörer i Dataplus annonsnätverk.

Dataplus använder också cookies och andra liknande tekniker för att samla in information om dig eller den utrustning du använder. Mer information om Dataplus användning av cookies framgår av
https://www.dataplus.se/cookies.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Privatpersoner
När du köper en vara, ansöker om kredit eller en försäkring, eller skapar ett konto kan Dataplus komma att samla in personuppgifter om dig, såsom namn, personnummer, dina kontaktuppgifter, ditt kort- eller kontonummer och din IP-adress. Vi kan även komma att ta upp ljudinspelningar av samtal till kundtjänst för att kvalitetssäkra vår klagomålshantering, utbilda vår personal och dokumentera överenskommelser
mellan dig och Dataplus.

Företag
Vid beställning från företagskunder samlar vi in personuppgifter om den person som skapar ett företagskonto eller lägger beställningar. Dataplus samlar endast in kontaktpersonens namn och kontaktuppgifter.

Om företagaren är en enskild näringsidkare samlas även företagarens personnummer in. Vi kan även komma att ta upp ljudinspelningar av samtal till kundtjänst för att kvalitetssäkra vår klagomålshantering, utbilda vår personal och dokumentera överenskommelser mellan dig och Dataplus.

Hur länge sparas uppgifterna?

Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

Dataplus sparar personuppgifter om dig som kund så länge det finns en kundrelation eller är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i denna policy. Vid avtalets upphörande kommer dina uppgifter om dig som kund och kontaktperson hos kund lagras för att kunna följa upp och kontakta dig igen. Du blir en potentiell kund tills du invänder denna behandling. Dina uppgifter kommer att sparas vid ekonomiska skäl för att kunna spåra din betalningshistorik och i enlighet med bokföringslagen. Hur länge dina personuppgifter som användare lagras hos oss varierar beroende på syftet till att de samlats in. Personuppgifter som behandlas för fakturering av utbildning sparas så länge det krävs som underlag till bokföringen.

Uppgifter som samlas in när du kontaktar oss varierar i lagringstid beroende på vilken kommunikationskanal som använts. Lagringstiden i detalj framgår av bilaga 1.

Varför behandlar Dataplus personuppgifter om dig?

Privatpersoner
Dataplus behandlar dina personuppgifter för olika syften. Huvudsakligen behandlar Dataplus personuppgifter i syfte att genomföra och administrera köp, betalningstransaktioner, försäkringar, returer och reklamationer. Vid önskemål om kredit kan Dataplus komma att begära en kreditupplysning. Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik och affärsuppföljning. Genom att skapa ett privatkonto samtycker du även till att Dataplus skickar nyhetsbrev till dig, via e-post, sms eller på annat sätt.

Vidare kan dina uppgifter samköras, segmenteras och analyseras för att genom riktad marknadsföring lämna information, erbjudanden eller rekommendationer om egna eller samarbetspartners varor och tjänster.
Analyserna görs utifrån din surfhistorik, de köp du gör och den utrustning du använder. Dataplus kan även komma att samköra och analysera den information Dataplus samlar in via cookies med den information som finns sparad i Dataplus kundregister för dessa syften.

Företag
Dataplus behandlar företagsrepresentanters personuppgifter i syfte att genomföra och administrera köp, betalningstransaktioner, försäkringar, returer och reklamationer. Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och företagskund-analyser, marknadsundersökningar, statistik och affärsuppföljning.

En enskild näringsidkares personnummer används endast i syfte att kunna behandla önskemål om betalning på kredit eller teckning av försäkringar.

Genom att företaget har skapat ett företagskonto hos Dataplus har du som enskild näringsidkare eller företagsrepresentant fått information om och samtyckt till att Dataplus skickar nyhetsbrev och annan direktreklam till dig, via e-post, sms eller på annat sätt samt att dina uppgifter samkörs, segmenteras och analyseras med för att rikta marknadsföring till dig baserat på de beställningar du lagt och den utrustning du använder. Marknadsföringen kan gälla alla Dataplus webbplatser.

Vilka delar vi dina personuppgifter med?

Dataplus kan komma att lämna ut dina uppgifter till andra företag för att du ska kunna ta del av våra erbjudanden, produkter och tjänster. Mottagarna av dina personuppgifter kan antingen vara personuppgiftsbiträden till Dataplus, dvs. företag som behandlar dina uppgifter för vår räkning och enligt våra instruktioner, eller självständigt personuppgiftsansvariga, dvs. företag som ansvarar självständigt för behandlingen av dina uppgifter då de har en direkt relation med dig som kund såsom Klarna. PayPal etc.

Dataplus kan även komma att lämna ut dina uppgifter till myndigheter om det är nödvändigt för att följa lag, föreskrift eller myndighetsbeslut eller för att Dataplus ska kunna fastställa, försvara eller göra gällande rättsliga anspråk.

Beroende på vilka kontakter du har haft med Dataplus, t.ex. om du är innehavare av ett Dataplus-konto eller mottar marknadskommunikation, kan Dataplus lämna ut dina personuppgifter till följande mottagare:

 • Företag som tillhandahåller information från folkbokföringen eller andra offentliga register för att säkerställa att vi har rätt kontaktuppgifter till dig så vi kan hantera dina beställningar och köp samt ditt Dataplus-konto och tjänsterna kopplade till ditt kontoinnehav. De uppgifter som lämnas ut är identifikationsnummer och kontaktuppgifter baserat på våra avtalsförpliktelser till dig som laglig grund.
 • Analys- och marknadsföringsföretag som tillhandahåller tjänster såsom automatiserade marknadsföringsverktyg, analyser, kommunikation, print och distribution. Dessa mottagare hjälper Dataplus med att analysera dina uppgifter samt att informera om och marknadsföra de produkter och tjänster som Dataplus säljer. De uppgifter som lämnas ut är kontaktuppgifter, kontoinformation, kundinställningar, orderuppgifter och användargenererade data baserat på berättigat intresse samt våra avtalsförpliktelser till dig som innehavare av Dataplus-konto som lagliga grunder.
 • Statliga myndigheter, såsom Polismyndigheten eller Skatteverket, som vi är skyldiga att lämna ut dina personuppgifter till enligt lag eller myndighetsbeslut eller som vi lämnar ut personuppgifter till pga. misstanke om brott eller försök till brott. De kategorier av uppgifter som lämnas ut är kontaktuppgifter, identifikationsnummer, kontoinformation, orderinformation, betalningsuppgifter, användargenererade data och videoinspelningar baserat på rättslig förpliktelse som åligger Dataplus eller för att vi ska kunna fastställa, försvara eller göra gällande rättsligt anspråk.

Om du har lägger en beställning eller genomför köp från Dataplus kan vi dessutom lämna ut dina personuppgifter till följande mottagare inom ramen för hantering av dina beställningar och köp baserat på våra avtalsförpliktelser gentemot dig som laglig grund:

 • Leverantörer, tillverkare, distributörer och underleverantörer av produkter och tjänster som Dataplus säljer som bland annat tillhandahåller produkterna och tjänsterna samt hjälper oss med supporttjänster såsom underhåll, reparation och kassering av returnerade produkter. Uppgifterna som lämnas är kontaktuppgifter och orderinformation.
 • Logistikföretag och speditörer som hjälper oss med varutransporter så vi kan leverera våra produkter och tjänster till dig. Vi lämnar ut kontaktuppgifter och orderinformation till dessa mottagare.
 • Försäkringsgivare som tillhandahåller försäkringar för vissa av våra produkter och tjänster. Uppgifterna som lämnas ut när du valt att teckna en försäkring är kontaktuppgifter och orderinformation.
 • Samarbetspartners och leverantörer av betalningslösningar, t.ex. kortinlösande företag, banker, kreditinstitut och andra finansiella aktörer, som ser till att du kan genomföra betalningar och erbjuder dig olika finansieringslösningar. Uppgifterna som lämnas ut är kontaktuppgifter, identifikationsnummer och betalningsuppgifter.
 • Kreditvärderingsinstitut, kreditupplysningsföretag eller banker som förser oss med underlag för att vi ska kunna säkerställa din betalningsförmåga, t.ex. kreditupplysningar, när du ansöker om kredit inom ramen för hantering av dina beställningar och köp. Den uppgift som lämnas ut är identifikationsnummer.
 • Företag som tillhandahåller finansiella tjänster såsom reskontra och inkassoverksamhet som säkerställer att Dataplus får betalt för levererade produkter och tjänster inom ramen för hantering av dina beställningar och köp. De av uppgifter som lämnas ut är kontaktuppgifter, identifikationsnummer, orderinformation och betalningsuppgifter.
 • Dataplus kan komma att överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES för lagring och bearbetning av Dataplus samarbetspartners och IT-leverantörer.
Länkar till externa webbplatser

Dataplus webbplatser kan innehålla länkar till webbplatser som drivs eller ägs av någon annan än Dataplus. Dataplus ansvarar inte för behandlingen av personuppgifter som sker på dessa webbplatser.

Förändringar av integritetspolicyn

Om mindre ändringar av denna integritetspolicy görs kommer Dataplus att publicera den justerade integritetspolicyn på www.dataplus.se och andra av Dataplus ägda webbplatser med information om när ändringarna träder ikraft. Om Dataplus genomför några väsentliga förändringar i integritetspolicyn kommer Dataplus att informera dig via e-post.

Rätt att begära information och rättelser

Du har rätt enligt personuppgiftslagen att kostnadsfritt en gång per år, genom en skriftlig undertecknad ansökan, erhålla information om vilka personuppgifter som Dataplus behandlar om dig och i vilket syfte (s.k. registerutdrag). Du har också rätt att få felaktiga, missvisande eller ofullständiga uppgifter rättade, blockerade, avidentifierade eller raderade. Kontakta oss på någon av adresserna nedan om du vill veta mer om hur Dataplus behandlar dina personuppgifter.

E-post: info@dataplus.se

Dataplus System AB, Att: Kundombudsmannen, Box 5048, 448 50 Tollered

Om du inte vill att Dataplus behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring kan du skriftligen anmäla detta till Dataplus. I varje nyhetsbrev kommer du även att informeras om din möjlighet att motsätta dig fortsatta nyhetsbrev.

Bilaga 1

Kategorier av personuppgifter

När Kategori av uppgifter Personuppgifter Laglig grund
Beställning av Tjänst och blir kund Företagsuppgifter Organisationsnummer
Företagsnamn
Adress
Postnummer
Ort
Kundnummer
VAT-nr
SNI-kod
E-post
Fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig, intresseavvägning och rättslig förpliktelse
CRM-uppgifter Anteckningar Intresseavvägning
Användare av våra tjänster Användaruppgifter Förnamn
Efternamn
E-post
Användarnamn
Användar-ID
Fullgöra våra åtaganden och intresseavvägning
Onlineidentifikation IP-adress Intresseavvägning
Ingått avtal och blir affärspartner Företagsuppgifter Organisationsnummer
Företagsnamn
Adress
Fullgöra våra kontraktuella åtaganden
Kontaktuppgifter Förnamn
Efternamn
E-post
Telefon
Intresseavvägning
När Kategori av uppgifter Personuppgifter Lagringstid Laglig grund
Kunduppgifter Organisationsnummer
Företagsnamn
Adress
Postnummer
Ort
Kundnummer
Fakturanummer
Fakturaadress
7 år Rättslig förpliktelse och intresseavvägning
Användaruppgifter Användarnamn
Användar-ID
3 år efter genomförd utbildning Intresseavvägning
Kontakt via hemsidan Kontaktuppgifter Kontaktuppgifter
E-post
Telefonnummer
Användar-ID
3 år efter kontakt Intresseavvägning
Företagsuppgifter Organisations-
nummer
3 år efter kontakt Intresseavvägning
Ärendeuppgifter Ärendenummer
Meddelande i löptext* vilket du kan se i sin helhet i inloggat läge i vår supportportal https://dataplus.se/support
3 år efter kontakt Intresseavvägning
Kontakt via chatt Kontaktuppgifter Namn
E-post
Användar-ID
IP-adress
Ort
Land
Telefonnummer (kan förekomma)
90 dagar från chatten ägt rum Intresseavvägning
Företagsuppgifter
(kan förekomma)
Företagsnamn
Organisationsnummer
90 dagar från chatten ägt rum Intresseavvägning
Ärendeuppgifter Meddelande i löptext* 90 dagar från chatten ägt rum Intresseavvägning
Kontakt via mejl Kontaktuppgifter Namn
E-post
Användar-ID
Telefonnummer (kan förekomma)
3 år efter kontakt Intresseavvägning
Företagsuppgifter
(kan förekomma)
Företagsnamn
Organisationsnummer
3 år efter kontakt Intresseavvägning
Ärendeuppgifter Ärendenummer
Meddelande i löptext* vilket du kan se i sin helhet i inloggat läge i vår supportportal https://dataplus.se/support
3 år efter kontakt Intresseavvägning
Kontakt via telefon Kontaktuppgifter Namn
E-post
Användar-ID
Telefonnummer
90 dagar från samtalet ägt rum Intresseavvägning
Företagsuppgifter
(kan förekomma)
Företagsnamn
Organisations-
nummer
90 dagar från samtalet ägt rum Intresseavvägning
Ärendeuppgifter Samtalet i en ljudfil* 90 dagar från samtalet ägt rum Intresseavvägning

*Innehåller de personuppgifter du valt att skriva.

Upprätta Personuppgiftsbiträdesavtal

Du ansöker om ett personuppgiftsbiträdesavtal, med Dataplus som biträde, genom att ange dina uppgifter nedan, godkänner våra “Försäljningsvillkor samt Integritetspolicy” och klickar på “skicka”. Dina uppgifter verifieras av oss och om allt ser bra ut skickar vi ett mejl med information och en länk där Ni kan signera avtalet digitalt och även spara en kopia av avtalet. OBS! Detta formulär gäller endast för dig med företags- eller föreningskonto.

Tack för ditt meddelande. Det har skickats.
Ett fel uppstod vid försök att skicka meddelandet. Försök igen senare.