Många toppdomäner som har begränsningar i sitt regelverk angående vem som har rätt att registrera domännamn. Med hjälp av vårt stora nätverk av partners kan vi ofta hjälpa er registrera domäner som vanligtvis hade varit mycket svåra eller omöjliga.

Om ni själva inte uppfyller registreringskraven kan ni använda er av vår tjänst Lokal närvaro för att registrera domännamnet.

Varför behövs lokal närvaro?
Alla toppdomäner har egna unika regelverk vilka kan vara mer eller mindre öppna för registrering från utomstående. Vissa toppdomäner har som krav i sitt regelverk att innehavaren skall vara ett registrerat företag inom det egna landet medan andra endast kräver att den administrativa kontakten skall ha en lokal adress. Detta kan skapa problem för företag som vill etablera sig på dessa marknader eller skydda sig mot varumärkesintrång.

Hur fungerar lokal närvaro?
Genom att använda får tjänst Lokal närvaro kan vi med hjälp av vårt globala nätverk av partners över hela världen registrera domännamn i toppdomäner som annars hade varit stängda. För att använda denna tjänst väljer ni Lokal närvaro i samband med att ni registrerar ett nytt domännamn alternativt kontaktar Ni Dataplus innan registrering av domännamnet så hjälper vi Er genom hela registreringsprocessen.

Vilka toppdomäner, med krav på lokal närvaro, kan ni hjälpa oss att registrera?
För närvarande har vi stöd för .BAYERN, .BERLIN, .CA, .COM.MY, .DE, .FI, .HAMBURG, .MY, .NO, .RUHR, .UK m fl. Vi arbetar kontinuerligt med att utöka stödet för Lokal närvaro på vår plattform.

Har ni frågor om någon specifik toppdomän är ni välkomna att kontakta oss.