gTLD, står för Generic Top Level Domain och grupperar alla de toppdomäner som EJ är kopplade till något land. De generiska/generella toppdomänerna är:.com .net .org .info .biz .name – .aero .coop .museum .edu .int .pro Alla fram till .name är öppet för vem som helst att registrera.