Integritetspolicy

/Dataplus Integritetspolicy
Dataplus Integritetspolicy 2017-04-21T00:04:55+00:00

§ Integritetspolicy

Allmänt

Dataplus System AB (”Dataplus”) vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med den svenska personuppgiftslagstiftningen.

För vissa av Dataplus tjänster kan det finnas särskilda villkor för vår behandling av personuppgifter. Dessa villkor informeras du om i samband med att du använder de tjänsterna.

Denna integritetspolicy gäller för både konsumenter och företagskunder som använder Dataplus webbplatser i syfte att köpa Dataplus produkter och tjänster.

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Dataplus har därför vidtagit de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, användning, förändring och radering.

Personuppgiftsansvarig

Dataplus System AB, org.nr 556515-5826, 448 50, Tollered, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter på hemsidan och i våra tjänster. Information om hur du kontaktar oss finns under
avsnitt 10.

När samlar vi personuppgifter?

Dataplus samlar in personuppgifter om dig när du besöker och använder Dataplus hemsida, skapar ett konto (åt dig själv eller företaget), gör en beställning, kontaktar kundservice, eller reklamerar en vara.
Dataplus kan även få information från Dataplus samarbetspartners eller koncernbolag i den mån det är relevant för att administrera köp av produkter eller tjänster som du beställt eller är intresserad av.
Dataplus kan även komma att få information om dig från annonsörer i Dataplus annonsnätverk.

Dataplus använder också cookies och andra liknande tekniker för att samla in information om dig eller den utrustning du använder. Mer information om Dataplus användning av cookies framgår av
https://www.dataplus.se/cookies.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

  • Privatpersoner

När du köper en vara, ansöker om kredit eller en försäkring, eller skapar ett konto kan Dataplus komma att samla in personuppgifter om dig, såsom namn, personnummer, dina kontaktuppgifter, ditt kort- eller kontonummer och din IP-adress. Vi kan även komma att ta upp ljudinspelningar av samtal till kundtjänst för att kvalitetssäkra vår klagomålshantering, utbilda vår personal och dokumentera överenskommelser
mellan dig och Dataplus.

  • Företag

Vid beställning från företagskunder samlar vi in personuppgifter om den person som skapar ett företagskonto eller lägger beställningar. Dataplus samlar endast in kontaktpersonens namn och kontaktuppgifter.

Om företagaren är en enskild näringsidkare samlas även företagarens personnummer in. Vi kan även komma att ta upp ljudinspelningar av samtal till kundtjänst för att kvalitetssäkra vår klagomålshantering, utbilda vår personal och dokumentera överenskommelser mellan dig och Dataplus.

Hur länge sparas uppgifterna?

Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

Varför behandlar Dataplus personuppgifter om dig?

  • Privatpersoner

Dataplus behandlar dina personuppgifter för olika syften. Huvudsakligen behandlar Dataplus personuppgifter i syfte att genomföra och administrera köp, betalningstransaktioner, försäkringar, returer och reklamationer. Vid önskemål om kredit kan Dataplus komma att begära en kreditupplysning. Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik och affärsuppföljning. Genom att skapa ett privatkonto samtycker du även till att Dataplus skickar nyhetsbrev till dig, via e-post, sms eller på annat sätt.

Vidare kan dina uppgifter samköras, segmenteras och analyseras för att genom riktad marknadsföring lämna information, erbjudanden eller rekommendationer om egna eller samarbetspartners varor och tjänster.
Analyserna görs utifrån din surfhistorik, de köp du gör och den utrustning du använder. Dataplus kan även komma att samköra och analysera den information Dataplus samlar in via cookies med den information som finns sparad i Dataplus kundregister för dessa syften.

  • Företag

Dataplus behandlar företagsrepresentanters personuppgifter i syfte att genomföra och administrera köp, betalningstransaktioner, försäkringar, returer och reklamationer. Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och företagskund-analyser, marknadsundersökningar, statistik och affärsuppföljning.

En enskild näringsidkares personnummer används endast i syfte att kunna behandla önskemål om betalning på kredit eller teckning av försäkringar.

Genom att företaget har skapat ett företagskonto hos Dataplus har du som enskild näringsidkare eller företagsrepresentant fått information om och samtyckt till att Dataplus skickar nyhetsbrev och annan direktreklam till dig, via e-post, sms eller på annat sätt samt att dina uppgifter samkörs, segmenteras och analyseras med för att rikta marknadsföring till dig baserat på de beställningar du lagt och den utrustning du använder. Marknadsföringen kan gälla alla Dataplus webbplatser.

Vem lämnar vi ut uppgifterna till?

Vi kan komma att lämna ut uppgifter till koncernbolag, samarbetspartners och andra tredje parter i syfte att fullgöra vårt avtal med dig, t.ex. för att leverera beställda varor eller tjänster. Om kunden har valt att teckna en försäkring med Dataplus kan personuppgifter även komma att lämnas ut till Dataplus försäkringsbolag.

Dataplus kan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Dataplus räkning, exempelvis IT-leverantörer, samarbetspartners och koncernbolag. Vid kreditprövning lämnas personuppgifter ut till ett kreditupplysningsföretag i syfte att pröva om kredit ska beviljas.

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Dataplus rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Dataplus kan komma att överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES för lagring och bearbetning av Dataplus samarbetspartners och IT-leverantörer.

Länkar till externa webbplatser

Dataplus webbplatser kan innehålla länkar till webbplatser som drivs eller ägs av någon annan än Dataplus. Dataplus ansvarar inte för behandlingen av personuppgifter som sker på dessa webbplatser.

Förändringar av integritetspolicyn

Om mindre ändringar av denna integritetspolicy görs kommer Dataplus att publicera den justerade integritetspolicyn på www.dataplus.se och andra av Dataplus ägda webbplatser med information om när ändringarna träder ikraft. Om Dataplus genomför några väsentliga förändringar i integritetspolicyn kommer Dataplus att informera dig via e-post.

Rätt att begära information och rättelser

Du har rätt enligt personuppgiftslagen att kostnadsfritt en gång per år, genom en skriftlig undertecknad ansökan, erhålla information om vilka personuppgifter som Dataplus behandlar om dig och i vilket syfte (s.k. registerutdrag). Du har också rätt att få felaktiga, missvisande eller ofullständiga uppgifter rättade, blockerade, avidentifierade eller raderade. Kontakta oss på någon av adresserna nedan om du vill veta mer om hur Dataplus behandlar dina personuppgifter.

E-post: info@dataplus.se

Dataplus System AB, Att: Kundombudsmannen, Box 5048, 448 Tollered

Om du inte vill att Dataplus behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring kan du skriftligen anmäla detta till Dataplus. I varje nyhetsbrev kommer du även att informeras om din möjlighet att motsätta dig fortsatta nyhetsbrev.