För att ladda upp information till er hemsida använder ni er av ett FTP-program, exempelvis FileZilla, Cyberduck.