En domänflytt kan ha många olika benämningar (registrar transfer, domänöverföring etc.) oavsett vad man kallar det så innebär det att man flyttar administrationen av sitt domännamn till en ny leverantör.

För att genomföra en flytt måste Ni erhålla en “auktoriseringskod”

För att behandla flytten av ert domännamn måste ni förvissa er om att ni har kontrollen över domännamnet idag. Kolla så att ni själva är ägare av ert domännamn och att ni har fått tillgång till den auktoriseringskod som behövs för att flytta domännamn. Auktoriseringskoden får ni av er nuvarande domännamnsleverantör. En auktoriseringskod kan kallas olika saker hos olika leverantörer, det kan vara authcode, authorization code, domain secret, EPP code osv.

Transfer, domänflytt av domännamn kan ta upp till 10 dagar eller ibland ännu längre tid beroende på omständigheter som i allmänhet har att göra med ägarförhållanden etc.

Om begäran om flytt godkänts av den administrativa kontakten så är flytten av domännamn igång. För att flytten av domännamn skall lyckas får domännamnet inte vara låst eller på väg att raderas. Det är viktigt att ni har låst upp domänen innan ni startar en överföring av domännamnet.

Ett domännamn måste också ha varit registrerat i mer än 60 dagar innan du får flytta det till en annan domännamnsleverantör.

Om alla kriterier är uppfyllda tar det mellan 1 och 10 arbetsdagar att flytta ett domännamn. Kostnaden för överföring beror på vilken toppdomän det handlar om. Kontakta Dataplus för information om flytt eller transfer för att få prisinformation för respektive domännamn.

Initiera överföring av domännamn

Även om processen för att flytta domännamn är en ganska enkel procedur är det ändå viktigt att ni förstår hur det fungerar för att en överföring av domännamn skall lyckas. Gör man inte saker i rätt ordning så är det stor chans att flytten av domännamn misslyckas och man måste börja om från början.

För att påbörja processen kontaktar Ni Dataplus och anger de domäner ni önskar flytta. Dataplus kontaktar den nuvarande administrativa kontakten via epost där vi ber om bekräftelse att domännamnsflytten är korrekt. Detta steg görs för att validera äktheten i begäran om flytt av domännamn. Om den administrativa kontakten inte godkänner överlåtelsen inom viss tid (oftast 5 dagar) kommer överföringen att misslyckas. Av denna anledningen är det viktigt att se till att kontaktuppgifter på era domännamn är uppdaterad och giltig innan man börjar med en domännamnsflytt.