Vilka domännamn kan Dataplus registrera?

Vi registrerar domännamn i alla generiska toppdomäner (.COM, .NET, .ORG, .INFO, .BIZ, .INFO). Vi registrerar även domännamn i alla öppna landstoppdomäner och dessutom i stort sätt alla nya toppdomäner som vi ständigt bevakar och kan erbjuda registrering till mycket konkurrenskraftiga priser.

Vad är en gTLD?

gTLD, står för Generic Top Level Domain och grupperar alla de toppdomäner som EJ är kopplade till något land. De generiska/generella toppdomänerna är:.com .net .org .info .biz .name – .aero .coop .museum .edu .int .pro Alla fram till .name är öppet för vem som helst att registrera.

Vem äger domäner registrerade hos dataplus.se?

Alla domännamn registrerade hos dataplus.se ägs av kunden. Ni har full kontroll över era domäner och kan när som helst flytta dem till en annan registrar.

Vi uppfyller inte registreringskraven, kan Dataplus hjälpa oss?

Många toppdomäner som har begränsningar i sitt regelverk angående vem som har rätt att registrera domännamn. Med hjälp av vårt stora nätverk av partners kan vi ofta hjälpa er registrera domäner som vanligtvis hade varit mycket svåra eller omöjliga.

Om ni själva inte uppfyller registreringskraven kan ni använda er av vår tjänst Lokal närvaro för att registrera domännamnet.

Varför behövs lokal närvaro?
Alla toppdomäner har egna unika regelverk vilka kan vara mer eller mindre öppna för registrering från utomstående. Vissa toppdomäner har som krav i sitt regelverk att innehavaren skall vara ett registrerat företag inom det egna landet medan andra endast kräver att den administrativa kontakten skall ha en lokal adress. Detta kan skapa problem för företag som vill etablera sig på dessa marknader eller skydda sig mot varumärkesintrång.

Hur fungerar lokal närvaro?
Genom att använda får tjänst Lokal närvaro kan vi med hjälp av vårt globala nätverk av partners över hela världen registrera domännamn i toppdomäner som annars hade varit stängda. För att använda denna tjänst väljer ni Lokal närvaro i samband med att ni registrerar ett nytt domännamn alternativt kontaktar Ni Dataplus innan registrering av domännamnet så hjälper vi Er genom hela registreringsprocessen.

Vilka toppdomäner, med krav på lokal närvaro, kan ni hjälpa oss att registrera?

För närvarande har vi stöd för .BAYERN, .BERLIN, .CA, .COM.MY, .DE, .FI, .HAMBURG, .MY, .NO,  .RUHR, .UK m fl. Vi arbetar kontinuerligt med att utöka stödet för Lokal närvaro på vår plattform.

Har ni frågor om någon specifik toppdomän är ni välkomna att kontakta oss.

Kan vi flytta alla våra domännamn till dataplus.se?

Ni kan flytta alla era domännamn till ert konto hos dataplus.se när som helst. Att flytta ett domännamn är nu för tiden en väldigt enkelt process. Man måste dock ha gjort lite förberedelser för att det skall gå så smidigt som möjligt.

Läs mer om hur ni flyttar domännamn genomför en domäntransfer i nedanstående inlägg.

Vad är en auktoriseringskod?

En auktoriseringskod (authkod, EPP-kod) används för att flytta ett domännamn från en registrar till en annan. Auktoriseringskoder används av de flesta toppdomäner när man skall påbörja en domänflytt.

Domäntransfer, flytt av domännamn

En domänflytt kan ha många olika benämningar (registrar transfer, domänöverföring etc.) oavsett vad man kallar det så innebär det att man flyttar administrationen av sitt domännamn till en ny leverantör.

För att genomföra en flytt måste Ni erhålla en “auktoriseringskod”

För att behandla flytten av ert domännamn måste ni förvissa er om att ni har kontrollen över domännamnet idag. Kolla så att ni själva är ägare av ert domännamn och att ni har fått tillgång till den auktoriseringskod som behövs för att flytta domännamn. Auktoriseringskoden får ni av er nuvarande domännamnsleverantör. En auktoriseringskod kan kallas olika saker hos olika leverantörer, det kan vara authcode, authorization code, domain secret, EPP code osv.

Transfer, domänflytt av domännamn kan ta upp till 10 dagar eller ibland ännu längre tid beroende på omständigheter som i allmänhet har att göra med ägarförhållanden etc.

Om begäran om flytt godkänts av den administrativa kontakten så är flytten av domännamn igång. För att flytten av domännamn skall lyckas får domännamnet inte vara låst eller på väg att raderas. Det är viktigt att ni har låst upp domänen innan ni startar en överföring av domännamnet.

Ett domännamn måste också ha varit registrerat i mer än 60 dagar innan du får flytta det till en annan domännamnsleverantör.

Om alla kriterier är uppfyllda tar det mellan 1 och 10 arbetsdagar att flytta ett domännamn. Kostnaden för överföring beror på vilken toppdomän det handlar om. Kontakta Dataplus för information om flytt eller transfer för att få prisinformation för respektive domännamn.

Initiera överföring av domännamn

Även om processen för att flytta domännamn är en ganska enkel procedur är det ändå viktigt att ni förstår hur det fungerar för att en överföring av domännamn skall lyckas. Gör man inte saker i rätt ordning så är det stor chans att flytten av domännamn misslyckas och man måste börja om från början.

För att påbörja processen kontaktar Ni Dataplus och anger de domäner ni önskar flytta. Dataplus kontaktar den nuvarande administrativa kontakten via epost där vi ber om bekräftelse att domännamnsflytten är korrekt. Detta steg görs för att validera äktheten i begäran om flytt av domännamn. Om den administrativa kontakten inte godkänner överlåtelsen inom viss tid (oftast 5 dagar) kommer överföringen att misslyckas. Av denna anledningen är det viktigt att se till att kontaktuppgifter på era domännamn är uppdaterad och giltig innan man börjar med en domännamnsflytt.

När kan vi börja använda vårt domännamn?

Generellt brukar man säga att det tar mellan 24-48 timmar innan domänerna börjar fungera överallt. I verkligheten brukar det dock gå mycket snabbare än så.

Vad händer om min domän går ut?

Detta beror på vilken toppdomän det gäller. Många toppdomäner har infört olika typer av karantänsperioder där det fortfarande går att återställa domännamnet. Detta är ofta förenat med dyra extra kostnader. Vi rekommenderar att ni förnyar era domännamn i god tid för att vara på säkra sidan.